Thay quai túi xách hàng hiệu

Túi xách hàng hiệu thường bị hư quai. So với các phần trên túi xách, quai túi là nơi dễ hư nhất và cần được thay thế hoặc sửa chữa …